Dėkojame: Zarasų krašto muziejaus direktorei Ilonai Vaitkevičienei, Tverečiaus seniūnei Česei Vitėnienei, Kaltanėnų seniūnui Tomui Rokickiui, Šakynos kaimo kapinių prižiūrėtojui Vincentui Kundrotui, Ukmergės muziejaus administracijai, Molėtų muziejaus kraštotyros fondui, Užugirio krašto muziejui, Panevėžio bibliotekos kraštotyros skyriui, Utenos bibliotekai, Švenčionėlių miškų urėdijos Antaliedės girininkijos girininkui Jonui Barzdėnui, Salako bendruomenės centro darbuotojai Vidai Žilinskienei, Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos kraštotyros fondui, Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejaus darbuotojui Algimantui Lelešiui, Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos kraštotyros fondui, Leipalingio seniūnui Antanui Krancevičiui, Leipalingio pagrindinės mokyklos Algirdo Volungevičiaus vardo kraštotyros muziejaus vadovei Birutei Zuzevičienei, Pajevonio parapijos kunigui

Powstanie Styczniowe 1863 roku było jednym z najważniejszych wydarzeń w dziejach Litwy w XIX wieku. Dla ochrony spuścizny historycznej kraju ważne jest zarejestrowanie i zachowanie jak najwięcej obiektów i artefaktów fizycznych i informacyjnych, związanych z tym fenomenem historycznym i jego uczestnikami, w związku z czym w 2013 roku zaczęto na Litwie realizować dużo równych projektów poświęconych 150 rocznicy powstania w celu pielęgnacji pamięci historycznej. W tym właśnie kontekście zainicjowano też projekt pod nazwą „Tworzenie bazy miejsc pochówku powstańców 1863 roku, ich fotografowanie i rozmieszczanie na mapie cyfrowej”.

W powstaniu 1863 roku brały udział tysiące mieszkańców Litwy różnych narodowości i przybyszów zza granicy. Jednakże o miejscach ich śmierci, egzekucji i pochówku zachowało się niewiele wiadomości. W rejestrze spuścizny kulturalnej opisanych jest zaledwie kilkadziesiąt tego typu obiektów. Inny problem to ten, że informacja o grobach powstańczych znana jest tylko w wąskim kręgu specjalistów ochrony spuścizny kulturalnej i historyków i nie jest opracowana w kształcie dostępnym szerszej społeczności, tzn. nie jest na jednej stronie internetowej i podana w popularnej formie.

Do rozwiązania tego problemu zabrały się wspólnie Stowarzyszenie 2 Listopada i Korporacja Studentów Historii Uniwersytetu Wileńskiego „Tilia”. Postawiły one przed sobą zadanie uzupełnienie informacji w rejestrze spuścizny kulturalnej o nowe dane o miejscach grobów powstańczych, sfotografowanie tych, które się zachowały, ustalenie ich współrzędnych i umieszczenie na interaktywnej mapie cyfrowej. Partnerem projektu jest Muzeum Ziemi Kiejdańskiej, projekt wsparł Litewski Fundusz Kultury.

Zbieranie danych w archiwach, muzeach i innych instytucjach zajmujących się spuścizną kulturalną trwało od lutego do maja 2013 roku, ekspedycje i poszukiwanie grobów oraz miejsc egzekucji powstańców – w lipcu i sierpniu. Wszystkie te prace wykonywali członkowie Korporacji „Tilia”, wspierani przez wolontariuszy z Towarzystwa 2 Listopada. Uczestnikom projektu porad udzielał wicedyrektor Instytutu Historii Litwy dr Darius Staliūnas. Oprawę plastyczną strony internetowej opracował uczeń Gimnazjum Žirmūnai w Wilnie Donatas Prialgauskas.

Rezultatem tych prac jest pierwszych 200 punktów na mapie cyfrowej. Uczestnicy projektu mają nadzieję, że będą mogli realizować go również w przyszłości. Zapraszamy organizacje i prywatne osoby, nieobojętne na historię kraju, do przyłączenia się i podzielenia posiadanymi danymi, źródłami, inną aktualną informacją. Będziemy również wdzięczni za wsparcie finansowe i materialne.