Dėkojame: Zarasų krašto muziejaus direktorei Ilonai Vaitkevičienei, Tverečiaus seniūnei Česei Vitėnienei, Kaltanėnų seniūnui Tomui Rokickiui, Šakynos kaimo kapinių prižiūrėtojui Vincentui Kundrotui, Ukmergės muziejaus administracijai, Molėtų muziejaus kraštotyros fondui, Užugirio krašto muziejui, Panevėžio bibliotekos kraštotyros skyriui, Utenos bibliotekai, Švenčionėlių miškų urėdijos Antaliedės girininkijos girininkui Jonui Barzdėnui, Salako bendruomenės centro darbuotojai Vidai Žilinskienei, Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos kraštotyros fondui, Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejaus darbuotojui Algimantui Lelešiui, Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos kraštotyros fondui, Leipalingio seniūnui Antanui Krancevičiui, Leipalingio pagrindinės mokyklos Algirdo Volungevičiaus vardo kraštotyros muziejaus vadovei Birutei Zuzevičienei, Pajevonio parapijos kunigui

1863 metų sukilimas yra vienas reikšmingiausių įvykių Lietuvos krašto XIX a.istorijoje. Jame dalyvavo tūkstančiai įvairių tautybių Lietuvos gyventojų, atvykėlių iš užsienio. Tačiau apie jų žūties, egzekucijos ir palaidojimo vietas nėra daug žinių. Jūsų dėmesiui pristatome specialų istorinės atminties projektą, kurio tikslas - suregistruoti visas žinomas sukilimo dalyvių vietas Lietuvoje bei užsienyje ir sukelti jas į viešai prieinamą internete duomenų bazę. Šiu metu yra lokalizuota ir skaitmeniniame žemėlapyje atidėta maždaug 200 sukilimo dalyvių palaidojimo arba žūties vietų.

Darbai bus tęsiami ir ateityje, todėl būsime dėkingi, jeigu kultūros paveldo institucijų specialistai bei kraštotyrininkai ir visi kiti besidomintys krašto istorija pasidalins informacija apie žinomus 1863 m. sukilėlių kapus, jų egzekucijos vietas bei kitomis žiniomis apie vietas, kuriose buvo ar galėjo būti palaidoti (tremtyje, emigracijoje ir pan.). Projekto eigoje mes stengsimės aplankyti šias vietas, jas nufotografuosime, nustatysime jų koordinates bei paženklinsime specialiu atminimo ženklu.

Projektą vykdo asociacija "Lapkričio 2-osios draugija" ir Vilniaus universiteto studentų istorikų korporacija "Tilia". Projekto partneris - Kėdainių krašto istorijos muziejus, projekto pagrindinis rėmėjas - Lietuvos kultūros fondas.