Dėkojame: Zarasų krašto muziejaus direktorei Ilonai Vaitkevičienei, Tverečiaus seniūnei Česei Vitėnienei, Kaltanėnų seniūnui Tomui Rokickiui, Šakynos kaimo kapinių prižiūrėtojui Vincentui Kundrotui, Ukmergės muziejaus administracijai, Molėtų muziejaus kraštotyros fondui, Užugirio krašto muziejui, Panevėžio bibliotekos kraštotyros skyriui, Utenos bibliotekai, Švenčionėlių miškų urėdijos Antaliedės girininkijos girininkui Jonui Barzdėnui, Salako bendruomenės centro darbuotojai Vidai Žilinskienei, Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos kraštotyros fondui, Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejaus darbuotojui Algimantui Lelešiui, Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos kraštotyros fondui, Leipalingio seniūnui Antanui Krancevičiui, Leipalingio pagrindinės mokyklos Algirdo Volungevičiaus vardo kraštotyros muziejaus vadovei Birutei Zuzevičienei, Pajevonio parapijos kunigui

Powstanie Styczniowe 1863 roku było jednym z najważniejszych wydarzeń w XIX-wiecznej historii Litwy. Brały w nim udział tysiące mieszkańców Litwy różnych narodowości i przybyszów zza granicy. Jednakże o miejscu ich śmierci na polu boju, egzekucji czy pochówku zachowało się mało wiadomości. Przedstawiamy Państwu specjalny projekt pamięci historycznej, którego celem jest inwentaryzacja wszystkich znanych tego rodzaju miejsc na Litwie i za granicą i umieszczenie ich w ogólnie dostępnej internetowej bazie danych. Na dzień dzisiejszy zostało zlokalizowanych i zaznaczonych na mapie cyfrowej około 200 miejsc pochówku bądź śmierci powstańców.

Prace będą kontynuowane również w przyszłości, dlatego będziemy wdzięczni, jeśli specjaliści placówek ochrony spuścizny kulturalnej, krajoznawcy i wszyscy, których interesuje historia kraju, podzielą się z nami informacją o znanych grobach powstańców 1863 roku, miejscach ich egzekucji oraz wszelkich innych, gdzie mogli oni być pogrzebani (na zesłaniu, emigracji itd.). W czasie trwania projektu postaramy się te miejsca odwiedzić, sfotografujemy je, ustalimy współrzędne i oznaczymy specjalnym znakiem pamiątkowym.

Projekt realizuje Stowarzyszenie 2 Listopada, Korporacja Studentów Historii Uniwersytetu Wileńskiego „Tilia”. Partnerem projektu jest Muzeum Ziemi Kiejdańskiej, głównym sponsorem – Litewski Fundusz Kultury.