Dėkojame: Zarasų krašto muziejaus direktorei Ilonai Vaitkevičienei, Tverečiaus seniūnei Česei Vitėnienei, Kaltanėnų seniūnui Tomui Rokickiui, Šakynos kaimo kapinių prižiūrėtojui Vincentui Kundrotui, Ukmergės muziejaus administracijai, Molėtų muziejaus kraštotyros fondui, Užugirio krašto muziejui, Panevėžio bibliotekos kraštotyros skyriui, Utenos bibliotekai, Švenčionėlių miškų urėdijos Antaliedės girininkijos girininkui Jonui Barzdėnui, Salako bendruomenės centro darbuotojai Vidai Žilinskienei, Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos kraštotyros fondui, Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejaus darbuotojui Algimantui Lelešiui, Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos kraštotyros fondui, Leipalingio seniūnui Antanui Krancevičiui, Leipalingio pagrindinės mokyklos Algirdo Volungevičiaus vardo kraštotyros muziejaus vadovei Birutei Zuzevičienei, Pajevonio parapijos kunigui

Zigmantas Citavičius † 1863.04.06
Paminklas dalyviams, Šaukotas, Žemaitija

Palaidojimo vieta čia.

Plačiau:
Raseinių apskrities karinis viršininkas, organizavo ir vadovavo sukilėlių būriams Šaukote (dabartinis Radviliškio rajonas), Tytuvėnuose (dabartinis Kelmės rajonas). 1863 m. balandžio 5 d. miškuose prie Tytuvėnų įsikūrusią sukilėlių stovyklą užklupo carinės kariuomenės dalinys. Šiose kautynėse žuvo apie 40 sukilėlių, taip pat ir vadas Z. Citavičius. Tytuvėnų regioniniame parke yra pažymėta Zigmanto Citavičiaus žuvimo vieta, pastatytas paminklas. Jis yra saugomas valstybės, unikalus registro kodas 10937.